Na vele jaren bezig te zijn geweest, ik met keramiek en Karine met etsen, vonden wij dat het tijd was om eens met onze werken naar buiten te komen.

De eerste maal trouwens dat we met onze kunstvorm naar buiten kwamen !

2 Gezichten, Karine en mijzelf, maar ook elk zijn 2 gezichten met elk zijn eigen uitdrukkingsvorm. We ondervonden dat vele mensen niet wisten waar we in onze vrije tijd mee bezig waren en ze waren positief verwonderd.

Het was zeker en vast een nieuwe start  in onze verdere ontwikkeling in onze kunstvormen. Ook een stimulans voor volgende projecten...